Sağlık üzerinden yeni kaos planı! FETÖ sağlık çalışanlarını nasıl sabote ediyor?

Sağlık üzerinden yeni kaos planı! FETÖ sağlık çalışanlarını nasıl sabote ediyor?

Sağlıkta şiddet konusu yeni bir kaos ortamı için FETÖ'ye fırsat olmaya başladı. Türk Tabipler Birliği ve sendikalarda kendisine zemin bulan FETÖ, sağlıkta şiddeti körükleyerek kaostan besleniyor. Bunu...
 
Üst Alt