Arz ve talep şoku; büyümenin sürdürülebilirliği

İktisadi büyümenin en temel girdileri doğal kaynaklar, yani hammadde, ara mamul ve enerji; işgücü; finansman ve mikro-makro düzeyde yönetim becerileridir. Sürdürülebilir iktisadi büyüme, ülkenin GSYH'sının...
 
Üst Alt